Medarbeidarskapsplattform

Godt medarbeidarskap handlar om å spela kvarandre gode. Ved å utføra arbeidsoppgåvene ansvarsfullt og profesjonelt, tenkja kva som har verdi for innbyggjaren/brukaren og arbeida med kontinuerleg forbetring, vil me skapa god tenestekvalitet. 
 
 

Kva me legg i godt medarbeidarskap, er skildra i plattforma for medarbeidarskap: 

Klikk for stort bileteFelles plattform for leiarskap og medarbeidarskap i pdf: 

Plattformar for leiarskap og medarbeidarskap (PDF, 87 kB)

Kari Sagen
HR-sjef
E-post
Telefon 56 55 30 97