Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Fysisk aktivitet er ei kjelde til helse og livskvalitet, nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge og viktig for å oppretthalda god funksjonsevne gjennom heile livet.

Klikk for stort bilete«Alle» har erfaringar og meiningar om fysisk aktivitet. Om det er frå gymtimen på skulen, blåbærturen med «besto», toppturen med gode vener, i skiløypa eller som tilskodar på fotballkamp. Erfaringane og meininga er mange. Fysisk aktivitet gjeld alle, og det handlar ofte om fritida vår. Endringar i samfunnet har betyding for våre val knytt til fritidsaktivitetar.

I kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og frilfutsliv har me prøvd å få fram ulike sider av det å vera i fysisk aktivitet. Samfunnet ønskjer at alle skal få høve til å vera i fysisk aktivitet, og kommunen ønskjer å bidra i arbeidet med å leggja til rette for at flest mogleg kan vera mest mogleg fysisk aktive. 

Planen kan lesast direkte på skjerm (krev Flash) eller lastast ned i PDF-format (PDF, 25 MB).

Vedlegg til planen:

 

.