Strandebarm symjehall

Symjehallen i Strandebarm er eit offentleg bad med 25 meters basseng og badstue. Hallen er ein del av Strandebarm idrettspark.

Strandebarm idrettslag har teke på seg oppgåva med å drifta tilbodet om offentleg bading i Strandebarm symjehall. Tilbodet opnar etter haustferien. Du finn opningstidene til høgre. 

Billettprisar

Billett Pris
Einskildbillett, barn 30,-
Einskildbillett, vaksen 60,-
Haustsesongkort, barn 120,-
Haustsesongkort, vaksen 225,-
Haustsesongkort, familie 550,-

 

Utleige

I tillegg til offentlege badinga er det høve til å leiga bassenget.

Ta kontakt med rektor på Strandebarm skule for leige av bassenget.

Leigetakar må ha badevakt med godkjent livredningsprøve.

Leigepris: 600,- pr time.

 

Bassengreglar

  • Alle skal nytta badehette
  • Alle skal nytta badetøy, undertøy under badetøy vert ikkje akseptert.
  • Born under 11 år skal ha ein vaksen person (over 18 år) med seg. Dersom barnet ikkje kan symja skal den vaksne vera med ut i bassenget.
  • Alle skal vaska håret før bruke av bassenget
  • Alle skal dusja nakne og vaska seg grundig med såpe før bading
  • Barbering, fotpleie, farging av hår, tyggegummi, glassflasker og mat er ikkje tillete i symjeanlegget
  • Det er ikkje tillete å bada med plaster eller opne sår

Periodar:
14/10 til 12/12-19, 6/1 - 20/2-20, og 2/3 til 2/4-20

Måndagar
kl. 19.00 - 21.00, Dame-/Herrebading

Tysdagar
kl. 17.00 - 18.00 – Familiebading, born 1-5 år
kl. 18.00 - 19.00 – Familiebading, 1.-5. klasse
kl. 19.00 - 20.00 – Jenter/Gutar, 6.-10. klasse
kl. 20.00 - 21.00 – Herrebading

Torsdagar
kl. 20.00-21.00 – Damebading

Sundagar
kl. 13.00-15.00 – Ope for alle