Stor skogbrannfare på oransje nivå

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestland fylke og delar av Rogaland:

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Gyldig: fra 20.05.2024 09:45 til 25.05.2024 20:00

Avsender: Meteorologisk Institutt

Fare pågår: mandag 20. mai 2024, kl.09:45

Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Klikk her for å lese mer om farevarselet

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Ikke bruk ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Lokalt i Kvam

På grunn av det fine været den seinare tid, er det etter kvart vorte særs turt i terrenget her i Kvam. I tida framover - til det har kome rikelig med nedbør - vil brannsjefen ikkje gje løyve til open eld ute. 

Ved open eld utan løyve/varsel som medfører unødig utrykning, må ein rekna med å verta ilagd gebyr som dekker brannvernet sin kostnad med utrykninga.
Vakttelefonen til brann og redningstenesta er 948 48 110

Det vil elles vera kjent at utan løyve frå heradet v/brannsjefen, er det forbod mot å gjera opp eld i skog og anna utmark i tida 15. april til 15. september.
Me oppmodar alle til å tenkja brannførebyggjande også ved aktivitetar eller ferdsel utandørs.

 

Tenester

Har du ei tilbakemelding?

Fann du ikkje det du leitte etter? Har du ei anna tilbakemelding til nettsidene våre?  Bruk vårt tilbakemeldingsskjema.