Sikker digital post (eDialog)

eDialog - send post på ein sikker måte

Raudstrupe i Kvam - Klikk for stort bilete Gaute Øymo Mælen

_______________

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder sende dokument til Kvam herad via ein sikker og effektiv kanal.

 • Tenesta krev sikker identifisering som til dømes bank-ID
 • Data blir overført kryptert
 • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar
 • Dokument blir sende elektronisk og mottekne direkte i vårt system
 • Vi sparer tid på postgang og postregistrering

Du kan nytte eDialog om du

 • Skal senda post med konfidensielle opplysningar
 • Skal senda dokument til eksisterande sak
 • Skal senda andre dokument til sakshandsaming eller journalføring

Du skal ikkje nytte eDialog om

 • Heradet tilbyr eigne elektroniske skjema til føremålet. (Mange av tilskotsordningane våre har dette)
 • Du har generelle førespurnader. Då kan du sende e-post her.

Nyttig å vite når du fyller ut skjema

 • Gi god omtale av kva sendinga gjeld i tittel. Ikkje skriv sensitive personopplysningar eller personnamn i tittelen då denne kan verte synleg i postlista. Har du saksnummer frå Kvam herad, skriv dette inn saman med tittel på innsendinga
 • Din kommentar blir lagt inn som eit eige vedlegg til sendinga
 • Vurder om sendinga inneheld personsensitive opplysningar (t.d. opplysningar om helse, personlege forhald)
 • Last opp naudsynte vedlegg
 • Du vil få ei kvittering i nettlesar og sendt til e-postadressa di med referansenummer for sendinga

Du kan svara heradet via eDialog

Om Kvam herad sender brev til deg via Altinn, Digipost eller e-Boks, vil du i oversendinga sjå lenke til eDialog-skjema "Svar på denne forsendelsen". 

Der kan du fylla ut, lasta opp vedlegg og senda tilbake. Svaret blir sendt direkte inn i sak-/arkivsystemet på rett sak.

Send inn post via sikker digital post (eDialog)

Følg denne lenka til eDialog.

eDialog

Send inn post via sikker digital post 

Send inn