• Opningstider i påska

  Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanlege opningstider måndag 26. og tysdag 27. mars. Onsdag 28. mars har Kvam rådhus ope frå 09.00 til 12.00. Biblioteket i Norheimsund har ope frå 10.00 til 12.00, medan NAV har stengt. Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt. Biblioteket i Strandebarm held stengt i skuleferien. Me nyttar høvet til å ynskja alle ei retteleg fin påske.

Aktuelt frå Kvam herad

 • Hyttefolket slurvar med sjekk av røykvarslar
  Ei ny undersøkjing viser at heile 36 prosent ikkje sjekkar røykvarslaren på hytta så ofte som ein bør. Undersøkjinga viser rett nok at noko over 40 prosent sjekkar røykvarslaren kvar gong hytta vert teken i bruk. Men altfor for mange tek ikkje persontryggleiken i høve brann for seg og sine på alvor - når ein er på hytta!
 • Utlysing av fondsmidlar - Elsa og Svein Iversens legat
  31. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommuneoverlege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk...
 • Påskeegg Opningstider i påska
  Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanlege opningstider måndag 26. og tysdag 27. mars. Onsdag 28. mars har Kvam rådhus ope frå 09.00 til 12.00. Biblioteket i Norheimsund har ope frå 10.00 til 12.00, medan NAV har stengt. Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt. Biblioteket i Strandebarm held stengt i skuleferien. Me nyttar høvet til å ynskja alle ei retteleg fin påske.