EnglishKlikk for stort bilete

 

Informasjon om korona: Vaksine - Testing - Anna In English

Nyhende frå Kvam herad

 • Kvam herad sitt heradsmerke i blått og kvitt Oppdatering om leiteaksjonen i Tokagjelet
  Namna til dei tre personane som er sakna etter at båten deira vart teken av straumen på Langvotnevatnet er no frigjevne av politiet.
 • 25. oktober: oppdatering om koronasmitte
  Førre veke fekk seks elevar ved Framnes kristne vidaregåande skule påvist koronasmitte gjennom hurtigtestar, og idag har ytterlegare sju fått påvist smitte. Kvam herad rår til redusert sosial kontakt for å unngå vidare smittespreiing blant unge.
 • Kvam herad sitt heradsmerke i blått og kvitt Redningsaksjon ved Tokagjelet
  Politiet har stadfesta at det er funne ein båt nedanfor fossen i Tokagjelet. Dei tre som er sakna er alle frå Askøy kommune.
 • TV-aksjonen 2021
  Årets TV-aksjon går av stabelen sundag 24. oktober, og går til PLAN sitt arbeid for å bekjempa barneekteskap. Kvam herad har ein eiga digital bøsse på spleis.no.
 • Frå rasteplassen, der det også er sett opp informasjonsskilt Opna tilrettelagt bergkunst
  Torsdag kveld vart den nye tilrettelegginga av bergkunstfeltet ved Vangdal opna. Prosjektet er eit samarbeid mellom grunneigarane ved Vangdal, Kvam herad, vegvesenet, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Universitetsmuseet i Bergen.
 • VA-sanering på Norheim
  Kvam herad har lyst ut anbod på VA-sanering Norheim, del 3. Kommunale hovudleidningar for vatn og avlaup i området skiftast ut og oppgraderast.

-------------------------

Har du ei tilbakemelding?

Fann du ikkje det du leitte etter? Har du ei anna tilbakemelding til nettsidene våre?  Bruk vårt tilbakemeldingsskjema.