Aktuelle tenester

Nyhende frå Kvam herad

 • Kart som syner vegstenginga. Vegstenging - Fitjadalsvegen
  Grunna VA-arbeid blir Fitjadalsvegen stengt ved avkøyring til Steinhus på 24. - 25. april og 29. april - 10. mai.
 • Formannskapet i Kvam herad, i møte, september 2018 Formannskapsmøte med årsmelding og kulturbyggprioritering
  Kulturbyggtilskot, årsmeldinga for 2018 og arbeidsvilkår for folkevalde er blant det som står på sakslista når formannskapet har møte onsdag 24. april.
 • Synspunkt Roller, respekt og tillit
  Nyleg lanserte Kommunenes Sentralforbund (KS) eige valløfte saman med alle ordførarar i landet. Løftet inneber at politikarar må handsama kvarandre med respekt og visa gjensidig tillit fram til kommunestyre- og fylkestingsvalet.
 • Politisk møtebolk 3, 2019
  Frå tysdag 23. april og fram til tysdag 07. mai vert det møte i diverse politiske utval. I denne artikkelen finn du detaljar om møta samt lenker til dei ulike sakskarta.
 • Inntaket til anlegget ligg over to meter under havnivå. Påminning om påkopling
  Over påske vil det verta sendt ut ei påminning om påkoplingsplikta til det kommunale avlaupsnettet, i fyrste omgang til bebuarar langs Fv7 Hardangervegen, frå kaien i Øystese og inn til Laupsa.
 • Informasjon om planlagt arbeid i fiberkabelnettet
  På grunn av omskøyting til ny permanent stamkabel mellom Norheimsund og Øystese, blir det brot på alle samband i kabelen i ein periode natt til onsdag 24.04.19. Det har konsekvensar for mobil- og breibandsdekning.

Har du ei tilbakemelding?

Fann du ikkje det du leitte etter? Har du ei anna tilbakemelding til nettsidene våre?  Bruk vårt tilbakemeldingsskjema.