Aktuelle tenester

  • Skisse over plassering av bussar under prøveordningar, samt nye gangvegar Informasjon om busshaldeplass ved ungdomsskulen
    I samband med kommunen sitt arbeid med å sjå på forbetringar av trafikktilhøva ved Kvam Ungdomsskule/Øystese idrettshall, vil det frå skulestart hausten 2019 verta gjennomført ei prøveordning der busshaldeplassen ved Kvam Ungdomsskule/Øystese idrettshall vert endra.


  • Kvam herad sitt heradsmerke i blått og kvitt Søk støtte frå kraftfondet
    Kvam herad har eit kommunalt kraftfond som primært kan nyttast til næringsutvikling, nyetablering og bedriftsutvikling. Fondet kan støtta både bedriftsretta tiltak og tilretteleggjande tiltak og prosjekt. Søknadsfrist er 1. september 2019.

Nyhende frå Kvam herad


Har du ei tilbakemelding?

Fann du ikkje det du leitte etter? Har du ei anna tilbakemelding til nettsidene våre?  Bruk vårt tilbakemeldingsskjema.