Aktuelt frå Kvam herad

  • Framlegg til ny kommuneplan på høyring
    Kvam herad har vedteke å leggja kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Det skjer i perioden 08. mai - 30. juni 2018.
  • Ny veg forbi Tokagjel - høyring av planprogram og oppstart planprosess
    I samsvar med Plan og bygningsloven §§ 3-7, 11-1, 11-12 og 11-13 varslar Statens vegvesen med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for fylkesveg 7 forbi Tokagjelet i Kvam herad. Samstundes vert det også varsla om at forslag til planprogram er lagt ut til offentleg ettersyn. Innspelsfrist: fredag 22. juni.
  • Netelandsvegen
    Vegen kan verta stengt inntil ein halv time om gongen. Dette på grunn av sikringsarbeid i Netelandsgjelet. Gjeld frå onsdag 09.05.2018 og 1 mnd. framover. Eventuelle spørsmål kan rettast til tlf. 91105616.