Stor snøskredfare

Kraftig vind og mykje nedbør medfører svært stor skredfare i fjellet. Skred kan utløysast både naturleg og av skiløparar. Unngå alt skredterreng! Sjå oppdatert skredvarsel på varsom.no.

Plan, bygg og eigedom

I denne knappemenyen finn du informasjon om korleis du søkjer om byggjeløyve osv. For prisar: sjå denne oversikten.

Eksisterande planverk finn du under "Planar, strategiar og styringsdokument". 

Har du ei tilbakemelding?

Fann du ikkje det du leitte etter? Har du ei anna tilbakemelding til nettsidene våre?  Bruk vårt tilbakemeldingsskjema.