Kommunegeolog

Kvam herad har ein kommunegeolog som kan gje råd om skred- og flaumfare, klimatilpassing med meir.

Kvam herad har sidan 2012 hatt ein kommunegeolog. Kommunen er vertskommune for eit samarbeid med fem andre kommuner i Vestland. Samarbeidet har som mål å auke kompentansen på skred i kommunane slik at kommunane kan forebyggje og reduserer skredfaren ved hjelp av blant anna kunnskap.

Kommunegeologen kan gje råd til private i fagfeltet skred- og flaumfare. Rådgjeving utanfor generell rettleiing vert gebyrlagt ut frå timeforbruk.

Kontakt kommunegeologen på e-post: tordol@kvam.kommune.no eller på telefon 56 55 30 76 / 480 58 500.