Kommunesamarbeid

Kvam herad er vertskommune for eit interkommunalt samarbeid om ein kommunegeolog. Fem andre kommunar er med i samarbeidet.

Samarbeidet vart starta opp i 2012. Etter kommunesamanslåingar 1.1.2020 så er er desse kommunane med i samarbeidet: Kvam herad (vertskommune), Ullensvang kommune, Bjørnafjorden kommune, Kvinnherad kommune, Samnanger kommune og Ulvik herad.