Har det gått eit skred?

Har du sett eit ras, eller du har sett noko som kan vere ein fare?

Ved akutt fare der mennesker, dyr og materielle verdiar er trua så skal Interkommunal Vaktsentral Brann tlf. 110 kontaktast.

Vakttelefon VA/Teknisk: 56 55 34 00

Trafikkmelding: 175

Kommunegeologen tar gjerne imot meldingar om skred, flaum og uromelding om skred-, erosjons- og flaumfare. Han kan nåast på e-post: tordol@kvam.kommune.no, på tlf: 56 55 30 76 eller 480 58 500.