Skred- og flaum i byggesak

Byggteknisk forskrift (TEK17) har krav til trygg byggjegrunn, og har grenseverdiar både for flaum- og skredfare.

Byggteknisk forskrift

TEK17 §7-2 (flaum) og §7-3 (skred)

Verktøy for å finne ut om byggjegrunnen kan vera trua av flaum- eller skred

For spørsmål ta kontakt med kommunegeolog Tore Dolvik på epost: tordol@kvam.kommune.no eller på tlf: 56 55 30 76 / 480 58 500.