Kvam på kartet

Kommunen si kartløysing er ei teneste til innbyggarane og dei som eig eigedom i kommunen.
Her kan de finna informasjon som:

  • Eigedomsgrenser
  • Kva planar og reglar som gjeld for ein eigedom
  • Kva planar som er under arbeid

Det er ei direkte kopling mellom kart og innsyn slik at det skal vera enkelt å finna fram til informasjon via kartet til kommunen.

Kvam har nyleg oppgradert kartløysinga på nett og utsjånaden er noko endra. Det er ingen endring på tilgjengeleg informasjon, men det er litt endringar på kor du finn dei ulike vala. 

Kvam herad har to kartløysingar.
Følg lenkene nedanfor for å koma til dei:

Kart

Dette er ei kartløysing som er tilpassa nettbrett og mobil i tillegg til datamaskin.
Denne løysinga er kjappare og har den mest nødvendige informasjonen.

Skjermbilda av kartløysing kalla Kart på sida - Klikk for stort bilete

 

Avansert kart

Denne kartløysing er tilpassa datamaskin.
Denne løysinga har fleire funksjonar og temakart. Det tek litt tid å laste denne løysinga.

Skjermbilde av karløysinga kalla Avansert kart på sida - Klikk for stort bilete

Artikkelliste