Kvam på kartet

Kvam herad har to kartløysingar, følg lenkene nedanfor:

Kart

Dette er ei kartløysing som er tilpassa nettbrett og mobil i tillegg til datamaskin. Denne løysinga er kjappare og har den mest nødvendige informasjonen.

Avansert kart

Denne kartløysing er tilpassa datamaskin. Denne løysinga har fleire funksjonar og temakart. Det tek litt tid å laste denne løysinga.

For å sjå planstatus etter kommuneplanen sin arealdel kan du nytta deg av direktelenkjene under:

Ei kort brukarrettleiing til avansert kart

Når du brukar avansert kart, kan du zooma deg inn på ein stad i Kvam, og deretter kan du velja mellom standardkart eller arealplanar på menyen oppe til venstre i kartløysinga (sjå bilete til høgre).

Under dette valet er det fleire ulike faner å velja blant. Under søk-fana (forstørrelsesglaset) kan du søkja etter konkrete planar (etter namn eller ID) og adresser. Under teiknforklaring-fana (som kan likna på eit miksebord) kan du skru av og på ulike kartlag. Gjennom å zooma inn på Ålvik og kryssa av på "Kommunale eigedomar" kan du til dømes syna kva areal kommunen eig i Ålvik:

  
Vala under teiknforklaring-fana kan du t.d. også nytta til å syna kommuneplanen sin arealdel, og du kan velja å visa eller skjula ulike typar formål i denne. 

Vel du "arealplanar" i knappemenyen øverst, kan du også få opp gjeldande reguleringsplanar. Klikkar du på eit område vil det oftast koma opp plankart og føresegner for denne staden til nedlastning i menyen til venstre.