Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

Kvam herad har som mål å levera drikkevatn av best mogleg kvalitet. Reingjering av vassleidningane er eit av verkemidla for å oppnå dette. Kvam herad vil difor utføra utspyling (pluggkøyring) av vassleidningsnettet i Strandebarm og på Oma, måndag 7. september og tysdag 8. september frå ca. kl. 20 og utover natta.

Frå 24. august til 2. oktober vil vegen opp Tokagjelet verta heilt stengd mellom 20.00 og 06.00 fire netter i veka. Dette melder Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen melder at ei skade er oppdaga i ein mur i Tokagjelet. I den samband vil det eine køyrefeltet bli sperra frå torsdag 7. mai kl. 19 av, og det vil vera lysregulering forbi staden.