Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

Sjølv om alle prøver av vatnet i Ålvik viser god kvalitet, vil Kvam herad i dag sette ut to vasstankar med drikkevatn i Ålvik som eit tilbod til dei som ynskjer. 

  
 

 Kvam herad skal asfaltera i Kaigata i Norheimsund. Vegen ned til kaien vert difor stengt heile dagen. Bussane vert flytta til "Myra", og det vert merka med plakatar frå haldeplassen til bussen.

Førre veke vart det teke prøver og gjennomført spyling av vassnettet i Ålvik, etter fleire meldingar om dårleg smak og lukt. Det er ikkje funne noko unormalt i prøvene. Denne veka er ytterlegare spyling planlagt.

Måndag 7. oktober kom det inn ein del klager på vatnet i Ålvik. Det er teke fire prøver av vatnet og tysdag vert nettet spylt.