Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

I samband med at trafikksikringstiltak vert utført i området er Gamle Dalavegen stengt for biltrafikk mellom nr. 40 og nr. 60. Omkøyring via Fv49 / Sæland.   

Det skal byggast ny veg med fortau frå FUS-barnehagen til Sandvenhagen og motet kryss ved Sæland. I prosjektet blir det og etablert ny infrastruktur i grunnen.