Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

Sykkelrittet Tour of Norway vil den 24. mai gå frå Bergen til Voss. Dette vil kunna medføre stenging av vegar i kortare periodar.

I samband med at trafikksikringstiltak vert utført i området er Gamle Dalavegen stengt for biltrafikk mellom nr. 40 og nr. 60. Omkøyring via Fv49 / Sæland.   

Anleggsperioda for arbeidet på Norheimsvegen er utvida til 2. juni. Bakgrunnen er at det har dukka opp uføresette utfordringar undervegs, samt at oppgåver for fylkeskommunen har seinka arbeidet noko. Vegen vil vera open i påskeveka.

Det skal byggast ny veg med fortau frå FUS-barnehagen til Sandvenhagen og motet kryss ved Sæland. I prosjektet blir det og etablert ny infrastruktur i grunnen.

Kvam herad har tildelt anbod på VA-sanering Norheim, del 3, til GBS entreprenør AS.