Drifts- og feilmeldingar

Aktuelle drifts- og feilmeldingar ser du under. Klikk over for informasjon om korleis du melder frå om feil. For trafikkinformasjon, sjå også Statens Vegvesen sine nettsider.

Statens Vegvesen melder at ei skade er oppdaga i ein mur i Tokagjelet. I den samband vil det eine køyrefeltet bli sperra frå torsdag 7. mai kl. 19 av, og det vil vera lysregulering forbi staden.