Velkomen til Kvam kulturskule

Kvam kulturskule har som mål å gje barn og unge, samt vaksne i Kvam fullverdig undervisning innan ulike kulturelle utrykk slik at kvar einskild elev får høve til å utvikla sine kunstnariske evner og anlegg, og til å oppleve og verdsetje kunst og kultur. 

 

 

Ofte stilte spørsmål til Kulturskulen