Me ynskjer kulturskuleelevar, føresette og alle andre eit godt, kreativt og innhaldsrikt nytt år!

Me startar opp på gult smittevernnivå. Dette set nokre restriksjonar, men heldigvis kan dei fleste elevane våre få tilnærma vanleg undervisning! Dei som får endringar i undervisninga si har fått melding om dette på e-post.

Me ser fram til eit nytt og spanande kulturskulesemester!

Vår dyktige lærar i visuelle kunstfag skal ha eitt års permisjon og me er på jakt etter ein vikar.

Kvam kulturskule tek opp elevar så lenge det er ledige plassar. De kan difor søkje også undervegs i året. Me har nokre ledige plassar på ulike fag i dei ulike bygdene våre.,

  

 Kjære alle saman!

Eit nytt semester er snart i gong og me i Kvam kulturskule gler oss stort til å treffa alle elevane våre igjen! Eg har spanande dagar som heilt fersk kulturskulerektor. Det er mykje nytt å setja seg inn i, men eg ser fram til å styre kulturskuleskuta i Kvam i lag med alle dei flotte lærarane våre!

 Plutseleg var me til vegs ende på kulturskuleåret! 

 Dei siste vekene har mange av elevane og lærarane våre arbeidd med ein musikkvideo.

Nyt songen, bileta, musikken og animasjonen ved å sjå filmen her.

Saman når me litt lengre og får til endå meir. 

 

No er det mindre enn ei veke att til søknadsfristen vår! Fristen er 15. mai og me gler oss til å ta fatt på arbeidet med å tildele plassar og legge den store kabalen med timeplanar, trivelege elevar og dyktige lærarar!

Me er stolte over å kunne presentere eit rikhaldig fagtilbod for skuleåret 21/22!

I tillegg til dei faga me har hatt dette skuleåret utvida me med tre nye grupper.

Både grunna dette viruset me alle no kjenner så godt, og for å få det tekniske rundt påmeldinga til å fungere akkurat slik det skal, vel me å utsette søknadsfristen for neste skuleår til fredag 15. mai. 

Det vart måndag 5. april vedteke å innføre ei rekkje lokale tiltak for å hindre smittespreiing i området vårt. Les meir om desse tiltaka her.

For kulturskulen sin del har det følgjande innverknad: 

Innlogging

Ynskjer du å sjå kontaktopplysningar som er registrert på ein elev, å gjera endringar, å re-registrera for å behalda elevplassen vidare eller å melda ein elev av ein disiplin?

Logg inn i Speedadmin.

(Brukarnamn = fødselsdato)

Har du spørsmål? Kontakt oss på anneik@kvam.kommune.no

Kvam kulturskule på Facebook