Re-registrering - stadfesting av at ein vil behalde plassen sin i kulturskulen

Det er viktig at alle som vil behalde plassen sin på Kulturskulen re-registrerer seg:

Eleven treng det for å behalde plassen sin.

Me treng det for å:
- få ei god og riktig oversikt over kva elevar som ynskjer å behalde plassen sin på dei ulike faga.
- få riktige kontaktopplysningar slik at me får gitt naudsynt informasjon.

Lurer du på korleis du gjer dette? Følg instruksjon her:

Start via denne lenkja.

Klikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bilete

1) I opningsbiletet loggar du deg på med brukarnamn og passord. Brukarnamn er fødselsdatoen til den føresette som har meldt på barnet. Har du gløymt passordet kan du velje "glemt passord" og få nytt.

2) Dersom du har fleire born som er elevar i kulturskulen, vel du rett elev oppe i venstre hjørne. Vel re-registrering til høgre

3) I dette biletet vel du om eleven vil fortsette på faget eller evt slutte på faget. 

4) Om du vil melde eleven på eit nytt fag, kan du det i dette biletet. 
 

Etter det sjekkar du at kontaktopplysningar til elev og føresette er i orden. Og trykker fullfør. Når re-registreringa er fullført vil du få ein e-post som stadfestar det. 
Lukke til!

Er det noko som er vrient? Ta kontakt