Hushaldningsavfall

Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) driv avfallshandtering på vegne av Kvam herad.

Sjå BIR sine nettsider for tømmekalender, oversikt over attvinningsstasjonar og anna informasjon.

PRIS

Renovasjonsprisen er avhengig av kor ofte BIR hentar restavfallet ditt i løpet av året. Les meir om det på nettsidene til BIR. Dersom du reduserer avfallsmengda, går talet på tømingar ned. BIR gjev tilskot til tøybleier og innkjøp av kompostbinge.

Avfallshandtering for fritidsbustad