Jordbruk

Illustrasjonsbilete av sauer - Klikk for stort bileteJordbruket har tradisjonelt vore den viktigaste næringa i kommunen, spesielt kjøt- og mjølkeproduksjon. Kvam er den fjerde største landbrukskommunen i Hordaland. I Kvam er det og fleire veksthusprodusentar. Det milde klimaet ved fjorden har og gjeve gode høve for fruktdyrking.  

Ved å følgja peikarane over kan du finna meir informasjon om produksjonstilskot og sjukdomsavløysing frå nettsidene til Landbruksdirektoratet. Du finn også informasjon om tilskot til drenering.

Jan Tjosås
Leiar næring
E-post
Telefon 56 55 30 27