Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon - 2013

Denne rapporten er ein del av ein serie med analyserapportar for kommunar, regionar og fylk i Norge som er utført av Telemarksforsking i 2013, og som er gitt ut i januar 2014. Det er nytta ein modell for attraktivitet som er utvikla med støtte frå Oslofjordfondet i samband med prosjektet Attraksjonskraft gjennom stadsinnovasjon.