Kommunale uteareal (torgsal o.l.)

Det finst eit eige digitalt skjema som kan nyttast til å søkja om å få nytta kommunalt uteareal, til dømes til torgsal.

Merk at fleire aktørar kan få løyve til å stå på same området på same tid, og at ein då må tilpassa seg kvarandre. Ved bruk av kommunalt uteareal må ein også syna omsyn til miljøet rundt seg, tilpassa seg til andre verksemder i områder osv. Etter bruk av kommunalt uteareal må avfall ryddast vekk. 

Ved behov for straum eller trykkvatn, må den enkelte brukar sjølv ordna dette med kjøpmannslaga eller nærliggjande bygg.

Leige uteareal

Leige av kommunalt uteareal
Bente Valland Bovim
Rådgiver
E-post
Telefon 95 06 48 47