Råd for menneske med funksjonsnedsetting i Kvam (RMF)

Alle kommunar skal etter kommunelova ha eit råd for personar med funksjonsnedsetting. 

RMF 2024-2027 Connie Langeland

På BUFDIR sine nettsider kan du lesa om råd for personar med nedsett funksjonsevne

Rådet er heimla i kommunelova §5-12.

Reglementet til råd for menneske med funksjonsnedsetting i Kvam finn du ved å gå inn på denne lenkja: Reglement for råd for menneske med funksjonsnedsetting (PDF, 280 kB). Reglementet vart vedteke i heradsstyre sitt møte 3.10.2023 i sak 109/23. 

Medlemer i RMF i inneverande periode (2023-2027):

  • Brita Træbakken (leiar) 
  • Hans Atle Soldal (nestleiar)
  • Marit Heidi Seim (medlem)
  • Per Magne Normann (medlem) 
  • Siv Håbrekke (medlem) 

Representant frå heradsstyre: Odd Valland Bovim, MDG med personleg vara: Håvard Gjerde, R

Oversikt vararepresentantar: 

  • Torunn Aksnes (1. vara)
  • Kjersti Bjørke (2. vara) 
  • Jan Tore Gjerde (3. vara) 
  • Camilla Børve Seim (4. vara) 

Kontaktinformasjon til leiar Brita Træbakken: 

Telefon: 915 34 831 e-post: brita.traebakken@lyse.net 

Kontaktinformasjon til sekretariatet for utvalet: politisk.sekr@kvam.kommune.no