Samarbeidsutvalet SU

Samarbeidsutvalet skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldra.

Samarbeidsutvalet er ifølge forskriftene til barnehageloven eit rådgivende, kontaktskapande og samordnande organ for dei partane som har eit ansvar for barnehagens drift og innhald.

Samarbeidsutvalet skal godkjenna barnehagen sin årsplan.

  • Elisabeth Fosse, representant frå foreldra - leiar
  • Merita Sivertsen, representant frå foreldra - nestleiar
  • Ingrid Knutsen, representant frå personalet
  • Kari Torpe, representant frå kommunen
  • Hanne A. Jørgensen - skrivar