Barnehagar i Kvam

Tenesteområdet barnehage gjeld både kommunal og privat barnehage. I Kvam er det seks kommunale barnehagar og ein privat barnehage.

bilde av dei seks kommunale barnehagane i Kvam - Klikk for stort bilete

 

Visjonen til dei kommunale barnehagane er: 

«Me skapar gode barndomsminne og livsglede». 

Barnehagane i Kvam har fokus på førebygging og tidleg innsats, og har tilsett spesialpedagogar i kvar barnehage. 

I tillegg til dei seks kommunale barnehagane som du finn på knappane øvst på sida, har me Sandven FUS barnehage som du finn på denne lenka, den er privat.