Tørvikbygd barnehage

Barnehagen i Tørvikbygd har to avdelingar med namn Nuten og Eikjå, de er moglegheit for tre.

bilde av Tørvikbygd barnehage - Klikk for stort bilete

___________

Adresse
Tørvikbygd barnehage
Tørvikbygdvegen 343, 5620 Tørvikbygd

Opningstid: kl 7 - 16.15

Kontakt

Styrar

Grethe-Lill Bråten
Tlf. 941 57 935 E-post: grebra@kvam.kommune.no 

Nuten tlf. 957 40 909
Eikjå tlf. 941 65 505

_______________

Visjon til alle kommunale barnehagar i Kvam: Me skapar gode barndomsminne og livsglede.

Hovudmålsetjinga til barnehagane i Kvam: Alle born skal vere i eit trygt og inkluderande miljø der dei opplever meistring.

For å gå i retning av visjon og mål har me i Tørvikbygd barnehage sagt at: Me skal gje verdifull bagasje på livsreisa