Skogbruk

Kvam herad kjøper tenester knytt til skogbrukssaker frå landbrukskontoret i Ullensvang. Rolf Erling Loe (tlf: 976 15 835) har ansvar for skogsakene i Kvam herad, han har kontordag i Kvam på onsdagar.