Kommunal øyeblikkeleg hjelp døgnopphald

Tenesta er eit alternativ til innlegging i sjukehus for nokre pasientgrupper som kan få eit like godt eller betre tilbod gjennom ØHD. I Kvam har me ei ØHD seng som er lokalisert på Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling i Norheimsund.

 

Kven kan få tilbodet?

Fastlege eller legevaktslege legg inn pasientar i samråd med ØHD-legen.

Døme på pasientgrupper som kan vera aktuelle:

 • infeksjonar (urinvegsinfeksjon, lungebetennelse)
 • smertebehandling
 • KOLS-forverring
 • trong for observasjon/oppfølging ved sjukdom

Døme på pasientgrupper som ikkje er aktuelle:

 • brystsmerter
 • alvorleg akutt sjukdom som krev avansert diagnostikk og spesialisert vurdering/behandling
 • barn under 16 år

Kva kan du forventa etter innlegging?

 • rask igangsetjing av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • dagleg undersøking av lege
 • lege i beredskap 24 timar i døgnet/7 dagar i veka
 • sjukepleiar i avdelinga 24 timar i døgnet/7 dagar i veka
 • fysioterapi/ergoterapi etter behov
 • tett samarbeid ved utskriving med pårørande og kommunale heimetenester

Kva kostar det?

Opphaldet er gratis.

Klage

For meir informasjon sjå her.

Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling
Telefon 56 55 86 20

Mobil: 910 04 700

Adresse:
Toloheimen, Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund

Siw Waage Solvåg
E-post