Folkehelse - grunndata

"Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne." (folkehelseloven §5)

"Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi."

Folkehelseoversikt for Kvam_2021-2023 (PDF, 3 MB) (PDF, 2 MB)