1. oktober er verdas eldredag, og i den samanhang ynskjer brannsjefane i Vest brann- og redningsregion å setja søkjelys på branntryggleik. 

 

 

Etter brann- og eksplosjonsvernlova, skal Kvam herad sørge for etablering og drift av eit brannvesen som kan ta hand om både førebyggjande og beredskapsmessige oppgåver på ein rask, effektiv og trygg måte.