Rettleiarar, føringar og skjema

Skjema

Digitale søknadsløysingar (Direktoratet for byggkvalitet)

Skjema for søknad om tiltak (Direktoratet for byggkvalitet)

Digitalt skjema for søknad om tiltak langs offentleg veg

Skjema for søknad om seksjonering

 

Rettleiarar

Grad av utnytting

Byggesaksforskrifta (SAK10)

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Utbygging i fareområder

Skred og flaum i byggesak

 

Informasjonsark til tiltakshavar og søkjar.

Informasjonsark frå NKF
Tittel Publisert Type
Støttemur. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

11.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 7.+Støttemur+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Bruksendring. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 1.+Bruksendring+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Bygge sjølv - Mindre byggearbeid på bebygd eigedom. 20150531

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 16.++Bygge+sjølv+-+Mindre+byggearbeid+pa+bebygd+eigedom+2015+-+Nynorsk.doc
Byggeplanar - Kva er friteke og kva må du søkje om. 2016 0101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 2.+Byggeplanar+-+kva+er+friteke+og+kva+må+du+søkje+om+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Dispensasjon. 20150630

Inforasjonsark til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 18.++Dispensasjon++2015+Nynorsk.doc
Driftsbygning i landbruket. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 3.+Driftsbygninger+i+landbruket+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Einebustad og fritidsbustad, 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 4.+Enebolig+og+fritidsbolig+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Etablering av ny leilegheit i eksisterande bygg. 20160101

Informasjonsark til tiltakshavar og søkjar

11.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 5.+Etablering+av+ny+leilighet+i+eksisterende+bygg+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Fasadeendring. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 6.+Fasadeendring+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Førehandskonferanse. 20150811

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 22.+Forhåndskonferanse+2015-nynorsk[1].doc
Garasje, bu, uthus o.l, 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

11.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 8.+Garasje,+bu+ol+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Gjerde og levegg. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

11.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 9.+Gjerde+og+levegg+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Kva må vera i orden for at du skla kunne bygge garasje eller små tilbygg utan å søke. 20150630

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 21.+Kva+må+være+i+orden+2015+Nynorsk.doc
Nabovarsel - innhald og varslingsmåtar. 20150630

Rettleiar for tiltakshavar, søkjar og naboar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 20.+Nabovarsel+-+innhald+og+varslingsmåtar+2015+Nynorsk.doc
Pipe og eldstad. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 10.+Pipe+og+ildsted+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Situasjonsplan - kva vert kravd. 20150531

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 19.+Situasjonsplan+2015+Nynorsk.doc
Skilt og reklame. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 11.+Skilt+og+reklame+-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Større bygg. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

11.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 12.+Større+bygg-+rev+01012016-nynorsk[1].doc
Teikningar - kva vert kravd. 20150812

informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 17.+Teikningar+-+kva+vert+kravd+-+2015+Nynorsk.doc
Tilbygg til bustad. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 13.+Tilbygg+til+bustad+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Veranda, balkong og terrasse. 20160101

Informasjon til tiltakshavar og søkjar

08.01.2018 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 15.+Veranda,+balkong+og+terrasse+-+nynorsk+-+rev+01012016.doc
Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)