Barn og unge med trong for langvarige og samansette tenester har rett på Individuell plan

Søknaden går til forvaltarkontoret i Helse og Omsorg, som tek kontakt med dykk.