Gjeldande reguleringsplanar

Gjeldande reguleringsplanar er å finna i kartløysinga til kommunen

Slik får du opp gjeldande reguleringsplanar:

  1. Opne kartløysinga
  2. Dersom gjeldande reguleringsplanar ikkje er synlege, opne kartmenyen (ikonet ser ut som tre ark i ein stabel) og velg å gjera "gjeldende reguleringsplan" synleg.

Klikk for stort bileteBilete som syner kartløysinga med kartmenyen open.

I kartmenyen kan du også velja å sjå reguleringsplanar som er under arbeid, oversikt over kommunale eigedomar m.m. Du kan også velja kva bakgrunnskart du vil nytta (forenkla, detaljert, gråtonekart, flybilder).