Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er ei kjelde til helse og trivsel for barn, unge, vaksne og eldre. Regelmessig fysisk aktivitet gjev overskot, verkar positivt på humøret, og er ei kjelde til sosialt samvær.

Fysisk aktivitet gjer oss meir rusta til å meistra kvardagens krav og utfordringar.

 

Tilrådingar for fysisk aktivitet

Tilrådingar for fysisk aktivitet

 

*Personar som ikkje kan følgja råda på grunn av nedsett funksjonsnivå eller en sviktande helse, vert anbefalt å vera fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater.

 

Les meir om trening og fysisk aktivitet på helsenoreg.no

Reidun Braut Kjosås
Rådgjevar folkehelse, idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 56 55 68 68
Mobil 917 37 515