Søknad om barnehageplass

Bilde av Norheimsund barnehage, med fargerike trial steinar i front - Klikk for stort bilete

_________________________________

 

Barnehagesøknad føregår elektronisk, og søknadsskjemaet ligg på heimesida til Kvam herad, samt på heimesidene til alle barnehagane.

I Kvam herad sitt digitale opptakssystem vil meldingar mellom Kvam herad og føresette føregå på epost, som til dømes melding om motteken søknad og tilbod om plass. Sjekk at du skriv inn rett epost-adresse.  

Til orientering når du skal søkja 

Du treng ikkje å logga inn for å søkja plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller ID-nummer. 

Du må vera innlogga for å: 

  • endra/sletta søknad
  • følgja saksgang på søknad
  • svara på tilbod 

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). 
 
Søknaden kan ikkje endrast i februar, medan barnehagane jobbar med opptaket.
Har du likevel behov for endring, ta kontakt med Heidi Milje på e-post: hemi@kvam.kommune.no

Barnehagar i Kvam: 

Bjørketeigen barnehage, Øystese, styrar Ann-Kristin S. Bråten, tlf. 468 06 904

Sjydnahaugen barnehage, Øystese, styrar Torunn Sørheim, tlf. 950 26 183

Norheimsund barnehage, styrar Karin Træbakken, tlf. 468 65 845

Tørvikbygd barnehage, styrar Grethe Lill Bråten, tlf. 941 57 935

Strandebarm barnehage, styrar Marit Linga, tlf. 941 78 356

Ålvik barnehage, styrar Hanne Jørgensen, tlf. 950 18 539

Sandven FUS barnehage(privat), Norheimsund, styrar May Helen Trones, tlf. 958 90 138 

Har de spørsmål knytt til dei ulike barnehagane, kontakt styraren i den aktuelle barnehagen. 

For spørsmål nytt til søknad og opptaksprosess,
kontakt Heidi Milje Tlf.  
908 52 667 

Ingunn Mo
Leiar
E-post
Telefon 99 73 87 55
Mobil 99 73 87 55