Interpellasjonar til Kvam heradsstyre


Klikk for stort bilete

Interpellasjonar er førespurnader av prinsipiell art,  der det vert forventa meir omfattande svar, eventuelt debatt og avrøysting.