Jordmortenesta

Svangerskaps- og barselomsorg er eit tilbod der jordmor gjennomfører kontroll og tilsyn for å medverka til at svangerskap og fødsel vert gjennomført på ein trygg måte for mor og barn.

Tilbodet skal sikre at mor si somatiske og psykiske helse og hennar sosiale velvære vert best mogleg ivareteke. Jordmor har tett samarbeid med fastlegane i Kvam.

Retningslinjer og veileder for fødsel- og barselomsorg

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

Jordmor Tone Syvertsen Kjosås
Norheimsund helsestasjon
Sandvenvegen 35
5610 Norheimsund
tlf. 56 55 34 63 / 991 59 083
tonkjo@kvam.kommune.no

Ein óg ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelseteneste, Torill Høyland, tlf. 917 11 245 eller e-post: toho@kvam.kommune.no

Tone Syvertsen Kjosås
Jordmor
E-post
Telefon 991 59 083