Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2017001169
ArkivsakID: 17/1169
Dato: 04.09.2017
Tittel: Kvam herad - Eigarmelding og -strategiar
Sakshandsamar: Johnstad, Ragnar
Status: Saka vert handsama

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Kvam herad
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Telefon: 56553000