Den kulturelle spaserstokken - støtte til kulturformidling til eldre

Illustrasjonsbilete av fiolin - Klikk for stort bilete niekverlaan/Pixabay. Profesjonelle kunst- og kulturaktørar, lag og organisasjonar, privatpersonar ( med organisasjonsnummer) og kulturinstitusjonar kan søkja tilskot knytt til Den kulturelle spaserstokken i 2022.

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgje for profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre, la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk, og leggje til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Ordninga vert finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Midlane vert utbetalt til fylkeskommunane og fordelt vidare til kommunar etter søknad. Kvam herad har søkt og fått tilskot for 2022. 

Arrangement på institusjonar for eldre i Kvam vert prioritert.
Søknadsfrist er 1. februar 2022. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Mary Ann Sørheim på kulturkontoret, tlf. 954 07 710, e-post mars@kvam.kommune.no.

Meir informasjon - Søknadsskjema