Kontaktinformasjon

Kontakt tilsette i barneverntenesta i Kvam.

Fornamn

Etternamn

Telefon

Stilling

Arbeidsdagar

Kjersti Kloløck 970 97 927 Barnevernsleiar Måndag - fredag
Mari Arnesen Rake 468 93 723 Konst. nestleiar barnevern Måndag – fredag
Birte Brakestad 480 05 234 Barnevernkonsulent Måndag - fredag
Åsne Seim Brurok 476 53 071 Barnevernkonsulent Måndag - fredag
Inger Dysvik 413 08 574 Barnevernkonsulent Månd./tysd./fred.
Anna S Eikeland 948 44 015 Barnevernkonsulent Måndag – fredag

Astrid Anette

Jensen

468 65 921

Barnevernkonsulent

Måndag – fredag

May S. Lysen 56 55 30 50 Merkantil /Resepsjon Måndag – fredag

Ingvill

Nygård

906 41 071

Miljøarbeidar

Måndag – fredag

Solveig

Lundblad Sandbakk

468 81 735

Barnevernkonsulent

Månd/torsd/fred


Opningstid

Opningstid er måndag - fredag kl. 9.00 - 15.00.

Utanom barneverntenesta sine opningstider, er born, ungdom og familiar i Kvam sikra akutt hjelp gjennom barnevernvakta.

Besøks- og postadresse

Barnevernstenesta i Kvam, Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Telefon til barneverntenesta

56 55 30 00 / 56 55 30 50

E-post barnevernleiar

kjeklo@kvam.kommune.no

E-post Kvam herad

postmottak@kvam.kommune.no