Barnevernvakt

Kvam herad har ei samarbeidsavtale med Bergen kommune om barnevernvakt. 

Denne samarbeidsavtalen inneber at barn, ungdom og familiar i Kvam er sikra akutt hjelp utanom barneverntenesta si opningstid, dvs frå kl 17 på kvardagar og i helg/høgtidsdagar (raude dagar)

Kontaktinfo til barnevernvakten:

Heimeside: www.barnevernvakten.no

Epost: barnevernvakt@bergen.kommune.no

Telefonar:

Barnevernvakten: 55 36 11 80  

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111  

Politiet: 02800 

Opningstider

08.00-02.00 alle dagar

02.00-08.00 – kan nåast via politiet på 55 55 63 00 eller 02800 

Besøksadresse: Bergen sentrum politistasjon, Allehelgens gate 6, 5016 Bergen