Renovasjon

BIR AS har ansvaret for renovasjon i Kvam herad. 

BIR AS står for innkreving av renovasjonsavgift.  Du finn meir informasjon om BIR på www.bir.no.

Renovasjonsgebyra finn på BIR sine prissider.

Alle prisar er eksklusiv 25% mva.
 

Renovasjon