Planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi:

Planstrategien er ikkje ein plan men ein arena for å drøfta utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og organisasjon.

Heradsstyret skal minst ein gong i kvar valperiode, og seinast eitt år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi.