Moglegstudie 2016 - TINE

TINE Meieriet Hardanger legg sommaren 2019 ned produksjonen i Øystese, og eksisterande kremostproduksjon vert flytta til Ørsta. I Øystese vert dermed 19 arbeidsplassar borte.

 

Den 5. september  2017 kalla Kvam Næringsråd inn til eit møte der Kvam kommune, Hordaland
Fylkeskommune (HFK), Kvam Næringsråd (KN) og Næringshagen i Hardanger (NIH) deltok.

Etter møtet er det arbeidd ut ein moglegstudie.

Moglegstudie 2017 - TINE - rapport (PDF, 2 MB)

Partane har som mål å greia å etablera minst like mange arbeidsplassar som det var på det tidspunktet nedlegging var vedteke.