Rusfagleg handlingsplan

Rusfagleg handlingsplan skal gje ein heilskapleg oversyn over rusmiddelsituasjonen i Kvam, utfordringar knytt til bruk av rusmidlar, og eksisterande og planlagde tiltak på rusfeltet. Planen vart teke til vitande av Kvam heradsstyre i deira møte i april 2020.

Planen kan lastast ned i PDF-utgåve: Rusfagleg handlingsplan 2020 - 2024 (PDF, 2 MB):

Dersom nettlesaren din stør visning av PDF, kan du også bla i planen nedanfor.