Ordføraren sin kalender

Nedanfor finn du ordføraren sin kalender. Kalendaren vert jamnleg oppdatert.

Ordføraren sin kalender
Ordføraren sin kalender
Dato Samanfatting
23. juni Rådsmøte, Hardanger og Voss museum
24. juni Møte med Lingalaks
25. juni Generalforsamling Vest-Norges Brusselkontor
25. juni Skjermsamling for industrikommunar med sams utfordringsbilete
28. juni - 25. juli Ferie