Ordføraren sin kalender

Nedanfor finn du ordføraren sin kalender.
Kalendaren vert jamnleg oppdatert.

Ordføraren sin kalender
Dato Arrangement
11. mars Seminar om Fjernarbeidsplassar
14. mars Møte i Kvam heradsstyre
15. mars Lyntogforum Vestland
18. mars Eiermøte Eviny
19. mars Årsmøte i vassområdeutvalet for Hardanger
21. mars Hardangerrådsmøte og årsmøte
2. april Kontaktforum
4. april Politiråd
11. april Møte NHO
11. april Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland