Kvam eldreråd (KER)

Alle kommunar skal etter kommunelova ha eit eldreråd. 

Kvam eldreråd er heimla i kommunelova § 5-12. 

Reglementet til Kvam eldreråd finn du ved å gå inn på denne lenkja: Reglement for Kvam eldreråd  (PDF, 280 kB) Kvam heradsstyre vedtok reglementet 3.10.2023 i sak 109/23. 

Oversikt over representantar i KER utvalsperioden 2023- 2027: 

  • Åshild Bekkesletten (leiar) 
  • Marta Rykkje (nestleiar)
  • Kåre Riise (medlem) 
  • Nils Otto Yndestad (medlem) 
  • Inge Augestad (medlem) 

Representant frå heradsstyre: Gjermund Stuve, SP med personleg vara: Haytham Sarmadawy, H 

Oversikt vararepresentantar: 

  • Geirmund Torpe (1. vara) 
  • Ove Aasebø (2. vara)
  • Kåre Skutevik (3. vara)
  • Olav Røyvik (4. vara)

Kontaktinformasjon til leiar Åshild Bekkesletten: telefonnr.:  47903051 e-postadresse: aabekkes@online.no

Kontaktinformasjon til sekretariatet for utvalet: politisk.sekr@kvam.kommune.no