Handtering av fritidsbåtar

Kr. 1000,- per båt gjeldande tilskotsordning for kasserte fritidsbåtar. Tilskotet vert innvilga etter søknad til Miljødirektoratet. Direktoratet står også for utbetalinga.

Kva kan du levera?

Alle små fritidsbåtar kan leverast til næraste mottak. Med små båtar meinast båtar med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og utan innanbords motor. Kajakker, kanoar og liknande farkostar kan òg leverast til mottaka.

For meir informasjon, sjå nettsidene til BIR og i det digitale søknadssenteret til Miljødirektoratet.

Mottak

Fritidsbåtar kan leverast i Tolomarka gjenvinningsstasjon på tilvist plass. Båteigar må ha med seg eit ferdig utfylt papirskjema per båt til avfallsmottaket.

Sjå opningstider på bir.no.