Samtale, veiledning og hjelp

Familiesenteret tilbyr lett tilgjengeleg hjelp og veiledning til barn, ungdom og foreldre som har utfordringar på ulike område i livet. Me veit det kan vera lurt å snakka med nokon når ein har det vanskeleg - og at ein ikkje ventar for lenge før ein gjer det. Ofte skal det ikkje så mykje til og det kan førebyggja seinare vanskar.

Kva kan ein ta kontakt om?

  • Bekymring for barn og ungdom si psykiske helse, utvikling og trivsel
  • Vanskar i familien - foreldrerolla, samspel, konfliktar
  • Belastande og alvorlege hendingar i familien

Døme på individuell oppfølging

  • Råd og rettleiing til foreldre
  • Familiesamtalar
  • Samtalar med barn og ungdom 
  • Vise veg til og samarbeide med andre tenester og tilbod
  • Rask hjelp ved brå hendingar i livet

Kven kan få hjelp i familiesenteret?

  • Barn, ungdom og foreldre
  • Barn og ungdom kan også få hjelp som pårørande

Korleis ta kontakt? 

Ved å nytta kontaktskjema (DOCX, 538 kB)

Det er ynskjeleg at familien har vore i kontakt med barnehage/skule og/eller lege/helsesøster før ein set i gang nye tiltak. 

Tilsette i familiesenteret:

Anna Mo-Bjørkelund
Konstituert leiar familiesenteret- Psykolog for barn og unge
E-post
Telefon 56 55 30 54