Reisevaksine og smittevern

Reisevaksine

Kva tilbyr me?

Kvam herad tilbyr reisevaksine ved Norheimsund helsestasjon.

Adresse: Sandvenvegen 35, 5600 Norheimsund

Ta kontakt med helsesjukepleier for å bestille time. Vær ute i god tid. Fint om du sender ein sms, så ringer helsesjukepleier deg opp igjen når det høver.

Kva kostar det?

Du må betale for kvar reisevaksine du tek, og i tillegg eit konsultasjonsgebyr. Faktura vil du få tilsendt frå Kvam herad etter at du har teke vaksine. 

Kontaktinformasjon

Helsesjukepleiar Trude Haukaas, tlf. 48273130 truhau@kvam.kommune.no

Kan og ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelseteneste, Torill Høyland, tlf. 91711245 eller e-post: toho@kvam.kommune.no

Smittevern

Kva tilbyr me?

Kvam herad har tilbud om tuberkulosekontroll ved Norheimsund helsestasjon, Sandvenvegen 35, 5600 Norheimsund.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med helsesjukepleier Linda Karin Haga, tlf. 91826285 for meir info. linhag@kvam.kommune.no

Kan og ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelseteneste, Torill Høyland, tlf. 91711245 eller e-post: toho@kvam.kommune.no

Janne Kathrine Nygård
Helsesyster
E-post
Telefon 482 73 130
Grethe Helen Mæland
Helsesyster
E-post
Telefon 906 36 059