Moglegstudie 2016 - Øystese sentrum

I juni 2016 vant arkitektfelleskapet Terskel Arkitekter AS & Urban Rabbe Arkitekter AS  

den avgrensa tilbodskokurransen; ”Moglegheitsstudie Øystese sentrum, Kvam herad”.  

 

Grunnlaget for arbeidet er:  

  • grunnlagsmateriale frå heradet, med dokumentasjon over påtenkte og pågåande prosjekt , som nytt reinseanlegg  på Notanes og Hardangerbadet. 
  • innspel til Kommunedelplanen sin arealdel, september 2013, og utviding av småbåthamn/ marina, gjestehamn ved Hardangerfjord hotell.  
  • innspel frå folkemøte, med kafédialog, 29.08.16