Politiattest

For ein del stillingar er det krav om politiattest. Denne kan ein skaffa seg digitalt, gjennom Politiet sine nettsider, der ein også finn meir informasjon.

Krav om politiattest gjeld visse stillingar definert i lov om barnevernstenester, i opplæringslova, i lov om helsepersonell og i barnehagelova, samt i forskrifter. 

Den som får tilbod om stilling med krav om politiattest utan merknader, må ta kontakt med Politiet for å innhenta ein slik attest. Dette kan gjerast digitalt på Politiet sine nettsider. Ein kan også søkja om politiattest per post. På nettsidene til Politiet er det fleire opplysningar. 

Politiattesten skal leverast til nærmaste leiar som kontrollerer at den er utan merknadar.