Politiske parti i Kvam

Åtte politiske parti er i dag representerte i heradsstyret i Kvam: Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti, Framstegspartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Raudt og Sosialistisk Venstreparti. I heradsstyrevalet 2019 stilte også Venstre til val. Nedanfor finn du lenkjer til nettsidene og facebooksidene til dei ulike partia.

Dei politiske partia i Kvam
Parti Nettsider Facebooksider
Kvam Senterparti Nettside Facebookside
Kvam Arbeidarparti Nettside Facebookside
Kvam Høgre Nettside Facebookside
Kvam KrF Nettside Facebookside
Kvam Frp Nettside Facebookside
Kvam MDG Nettside Facebookside
Kvam Venstre Nettside Facebookside
Kvam SV Nettside Facebookside
Kvam Raudt Nettside Facebookside
Kvam INP Nettside Facebookside